Trước khi làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài (không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 8 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam) tổ chức phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh kèm theo hồ sơ, bao gồm: bản sao chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức; văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức theo form Mẫu NA16 

Việc thông báo chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ phải thông báo bổ sung.

Dành cho cơ quan, tổ chức không đăng ký tài khoản: 

Để mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhập thông tin công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (theo Mẫu NA2) và nhận mã hồ sơ điện tử.

Bước 2: In công văn đề nghị, ký và đóng dấu.

Bước 3: Nộp công văn đề nghị cùng các giấy tờ liên quan tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Bước 4: Tra cứu tình trạng hồ sơ bằng mã số hồ sơ điện tử tại đây.

  • Sửa hồ sơ và in lại công văn bảo lãnh (nếu chưa nộp)
  • Theo dõi kết quả xử lý hồ sơ

Bước 5: Nhận kết quả trả lời tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo giấy biên nhận.

Xác nhận đã đọc kỹ hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

 

 Chuyển tiếp 

 

Dành cho cơ quan, tổ chức đã được cấp tài khoản

Trước khi mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử và đăng ký sử dụng bút ký điện tử nếu có nhu cầu. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp tài khoản truy cập. Việc làm thủ tục đề nghị cấp tài khoản và đăng ký sử dụng bút ký điện tử chỉ thực hiện một lần, trừ trường hợp đăng ký lại do thay đổi nội dung thông tin đã đăng ký, hoặc tài khoản bị hủy, bị tạm dừng hoạt động theo quy định.

Sau khi đã được cấp tài khoản truy cập, để mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh nhập cảnh Việt Nam, vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Sử dụng tài khoản điện tử được cấp để đăng nhập vào mục Mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh.

Bước 2: Nhập thông tin Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (theo Mẫu NA2) và mã hồ sơ điện tử.

Bước 3: Nộp hồ sơ:

(1)- In công văn đề nghị, ký, đóng dấu  và nộp trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh đối với những trường hợp cơ quan, tổ chức chưa đăng ký sử dụng bút ký điện tử hoặc trường hợp hồ sơ đề nghị phải nộp kèm theo giấy tờ liên quan như: bản sao công chứng giấy phép lao động/xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động/giấy phép hành nghề luật sư/chứng nhận hành nghề khám chữa bệnh/văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục/giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình...

(2)- Sử dụng bút ký điện tử (đã được đăng ký) để ký xác nhận thông tin Công văn đề nghị đối với trường hợp hồ sơ không cần nộp kèm giấy tờ liên quan; lựa chọn hình thức thanh toán cước phí để thực hiện việc thông báo cấp thị thực trong trường hợp đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản điện tử để kiểm tra tình trạng hồ sơ.

Bước 5: Nhận kết quả: Đối với hồ sơ nêu tại bước 3

(1)- Nhận kết quả trực tiếp tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh theo biên nhận.

(2)- Đăng nhập tài khoản điện tử để nhận kết quả.

Xác nhận đã đọc kỹ hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

 

 Chuyển tiếp