Dành cho cơ quan, tổ chức không đăng ký tài khoản Hướng dẫn

Thông tin đơn vị bảo lãnh
Tên tổ chức *
Loại tổ chức *
Điện thoại *
Email
Địa chỉ *
Tỉnh/Thành phố *
Thông tin Công văn
Số công văn *
Ngày công văn *
Chương trình hoạt động *
Dự kiến tạm trú *
Tỉnh/Thành phố *
Đơn vị đón tiếp, quản lý *
Nhận công văn trả lời giấy
Lý do nhận thị thực tại cửa khẩu
Danh sách khách xin bảo lãnh

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật
Mã xác nhận