Thủ tục đề nghị cấp tài khoản truy cập

 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp văn bản đề nghị cấp tài khoản truy cập trang thị thực điện tử theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/01/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân có hộ khẩu thường trú).

Trường hợp cơ quan, tổ chức chưa có hồ sơ pháp nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì nộp kèm theo: bản chứng thực giấy phép thành lập, công văn giới thiệu mẫu dấu, chữ ký theo Mẫu NA16 - ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.