Dành cho người nước ngoài đang ở nước ngoài trực tiếp đề nghị cấp thị thực điện tử

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhập thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử:

  • Nạp ảnh trang nhân thân hộ chiếu và ảnh mặt chân dung (mặt nhìn thẳng, không đeo kính);

     

  • Sau bước này, người đề nghị sẽ được hệ thống cấp Mã hồ sơ điện tử;

Bước 2: Nộp phí cấp thị thực điện tử.

  • - 25 USD (Thị thực có giá trị một lần: 25USD/thị thực điện tử)

  • - 50 USD (Thị thực có giá trị nhiều lần: 50USD/thị thực điện tử)

 

Bước 3: Sử dụng Mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả, nếu được chấp thuận, thực hiện in thị thực điện tử để nhập/xuất cảnh Việt Nam.

* Lưu ý:

Nếu hồ sơ của ông/bà thiếu hoặc có thông tin sai, không xác định được thì hồ sơ của ông/bà sẽ không được chấp nhận.

Xác nhận đã đọc kỹ hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ