Dành cho hãng hàng không quốc tế

Hãng hàng không quốc tế có nhu cầu khai thác thông tin về thị thực điện tử của hành khách trước khi chuyên chở vào Việt Nam thì thực hiện như sau:

  • Gửi văn bản đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp tài khoản truy cập;
  • Sử dụng tài khoản truy cập do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp để đăng nhập và kiểm tra thông tin thị thực điện tử của hành khách do mình chuyên chở vào Việt Nam.