Dành cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở trong nước

Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở trong nước có nhu cầu khai thác thông tin về kết quả xét duyệt nhân sự của người nước ngoài trước khi cấp thị thực thì thực hiện như sau:

  • Gửi công văn đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp tài khoản truy cập;
  • Sử dụng tài khoản truy cập do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp để đăng nhập và kiểm tra kết quả xét duyệt nhân sự của Cục Quản lý xuất nhập cảnh

 

Dành cho các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài

Trước khi gửi thông tin kiểm tra nhân sự cấp thị thực hoặc giấy miễn thị thực, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vui lòng gửi yêu cầu đăng ký tài khoản điện tử tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp tài khoản truy cập.

Sau khi đã được cấp tài khoản truy cập, để gửi thông tin yêu cầu kiểm tra nhân sự phục vụ nhu cầu cấp thị thực hoặc giấy miễn thị thực, vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Sử dụng tài khoản điện tử được cấp để đăng nhập vào mục Kiểm tra nhân sự.

Bước 2: Nhập thông tin Công văn đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài (theo Mẫu NA10).

Bước 3: Nộp hồ sơ: chọn chức năng chuyển xét duyệt để gửi công văn điện tử yêu cầu kiểm tra nhân sự tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản điện tử để kiểm tra tình trạng hồ sơ và nhận kết quả

Xác nhận đã đọc kỹ hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

 

 Chuyển tiếp