Dành cho người nước ngoài đang ở nước ngoài trực tiếp đề nghị cấp thị thực điện tử

1
2
3

Khai thông tin khách

Hình ảnh khách
Ảnh mặt chân dung*

Ảnh trang nhân thân hộ chiếu*

Thông tin nhân thân (PNR)
Họ*
Chữ đệm và tên *
Ngày sinh
(DD/MM/YYYY) *
Nơi sinh
Giới tính *
Quốc tịch hiện nay *
Tôn giáo *
Số CMND/CCCD/ID
Email *
Xác nhận email *
Người đề nghị cấp thị thực điện tử đã từng sử dụng hộ chiếu khác để nhập cảnh Việt Nam hay không?
Người đề nghị cấp thị thực điện tử có mang nhiều quốc tịch hay không?
Thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam (nếu có)
Nội dung đề nghị
Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử
Cấp thị thực điện tử từ ngày
(DD/MM/YYYY) *
Đến ngày
(DD/MM/YYYY) *
Thông tin hộ chiếu
Loại *
Số hộ chiếu *
Nơi cấp
Ngày cấp *
Có giá trị đến ngày
(DD/MM/YYYY) *
Người đề nghị cấp thị thực điện tử có sử dụng hộ chiếu còn giá trị sử dụng khác không?
Thông tin liên lạc
Địa chỉ thường trú
Địa chỉ liên hệ
Liên lạc khẩn cấp
Họ và tên
Nơi ở hiện nay
Số điện thoại
Quan hệ
Nghề nghiệp
Nghề nghiệp
Thông tin nghề nghiệp
Tên Cty/CQ/TH
Chức vụ/KH
Địa chỉ
Điện thoại
Thông tin chuyến đi
Mục đích nhập cảnh *
Cơ quan, tổ chức, cá nhân dự kiến liên hệ khi vào Việt Nam?
Cơ quan, tổ chức
Địa chỉ
Điện thoại
Mục đích
Thông tin về chuyến đi
Số ngày tạm trú ở Việt Nam *
Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày
(DD/MM/YYYY) *
Nhập cảnh qua cửa khẩu *
Xuất cảnh qua cửa khẩu *
Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam *
Thuộc tỉnh thành *
Số điện thoại (ở VN)
Người đề nghị cấp thị thực điện tử có từng đến Việt Nam trong 01 năm trở lại đây không
Người đề nghị cấp thị thực điện tử có người thân đang ở Việt Nam hay không
Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử (nếu có)
Họ tên (chữ in hoa) Giới tính Ngày sinh
(DD/MM/YYYY)
Ảnh mặt chân dung Xóa
Trẻ em thứ nhất
Trẻ em thứ hai
Kinh phí, bảo hiểm cho chuyến đi
Kinh phí dự tính (USD)
Ai là người đảm bảo kinh phí chuyến đi cho người đề nghị cấp thị thực điện tử
Bạn đã mua bảo hiểm chưa
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.
Chữ để nhận dạng
Mã xác nhận*